ျပန္လည္ရွာေဖြရန္
ထုပ္လုပ္သူ
ေမာ္ဒယ္
ထုတ္လုပ္သည့္ ႏွစ္
ေရာင္းသူ
ၿမိဳ႕
ၿမိဳ႕နယ္
ေစ်းႏႈန္း
ကီလုိမီတာ
ကားပံုစံ
 • Convertible convertible
 • Hatchback hatchback
 • Light Truck light truck
 • Mini Van mini van
 • Sport Sport
 • Sedan Sedan
 • SUVs Suv
 • Luxury Luxury
 • Wagon Wagon
သယ္ယူမႈ
ကားအင္ဂ်င္
ေလာင္စာ

Honda ကား ေတြ႕ရွိမႈ (9) စီး

စီစဥ္ရန္
Page:1 of 1 
Honda odyssey 2000
 • Fuel Type - Petrol
 • Sub Brand - odyssey
 • Transmission - Auto
 • Kilometer - 230000
 • Posted date : 27 Sep 2017
130 lakhs


Mandalay, Maha Aungmye
Contact: 09968968918
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္
Honda Insight 2009
 • Fuel Type - Petrol
 • Sub Brand - Insight
 • Transmission - Auto
 • Kilometer - 58000
 • Posted date : 05 Sep 2017
189 lakhs


Yangon, Botataung
Contact: 09421084493
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္
Honda Fit 2013
 • Fuel Type - Petrol
 • Sub Brand - Fit
 • Transmission - Auto
 • Kilometer - 29000
 • Posted date : 04 Apr 2017
203 lakhs


Yangon, Botataung
Contact: 09421084493
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္
Honda Fit 2013
 • Fuel Type - Petrol
 • Sub Brand - Fit
 • Transmission - Auto
 • Kilometer - 28000
 • Posted date : 18 Mar 2017
200 lakhs


Yangon, Botataung
Contact: 09421084493
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္
Honda Fit 2011
 • Fuel Type - Petrol
 • Sub Brand - Fit
 • Transmission - Auto
 • Kilometer - 35000
 • Posted date : 02 Feb 2017
160 lakhs
AutoMart

Yangon, Ahlon
Contact: 09 777685777
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္
Honda Fit 2013
 • Fuel Type - Petrol
 • Sub Brand - Fit
 • Transmission - Auto
 • Kilometer - 78600
 • Posted date : 02 Feb 2017
170 lakhs
AutoMart

Yangon, Ahlon
Contact: 09 777685777
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္
Honda Fit 2011
 • Fuel Type - Petrol
 • Sub Brand - Fit
 • Transmission - Auto
 • Kilometer - 30500
 • Posted date : 02 Feb 2017
160 lakhs
AutoMart

Yangon, Ahlon
Contact: 09 777685777
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္
Honda Fit 2013
 • Fuel Type - Petrol
 • Sub Brand - Fit
 • Transmission - Auto
 • Kilometer - 53100
 • Posted date : 02 Feb 2017
170 lakhs
AutoMart

Yangon, Ahlon
Contact: 09 777685777
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္
Honda Acty Truck 2010
 • Fuel Type - Petrol
 • Sub Brand - Acty Truck
 • Transmission - Auto
 • Kilometer - 56000
 • Posted date : 19 Jan 2017
92 lakhs


Yangon, Tamwe
Contact: 09785092771
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္
Page:1 of 1