ျပန္လည္ရွာေဖြရန္
ထုပ္လုပ္သူ
ေမာ္ဒယ္
ထုတ္လုပ္သည့္ ႏွစ္
ေရာင္းသူ
ၿမိဳ႕
ၿမိဳ႕နယ္
ေစ်းႏႈန္း
ကီလုိမီတာ
ကားပံုစံ
 • Convertible convertible
 • Hatchback hatchback
 • Light Truck light truck
 • Mini Van mini van
 • Sport Sport
 • Sedan Sedan
 • SUVs Suv
 • Luxury Luxury
 • Wagon Wagon
သယ္ယူမႈ
ကားအင္ဂ်င္
ေလာင္စာ

ေတြ႕ရွိမႈ (6) စီး

စီစဥ္ရန္
Page:1 of 1 
Toyota Vanguard 2008
 • Fuel Type - Petrol
 • Sub Brand - Vanguard
 • Transmission - Auto
 • Kilometer - 110000
 • Posted date : 30 Nov 2017
522 lakhs


Yangon Region, Yangon
Contact: 09791666695
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္
Toyota Vanguard 2007
 • Fuel Type - Petrol
 • Sub Brand - Vanguard
 • Transmission - Auto
 • Kilometer - 60000
 • Posted date : 15 Jun 2017
458 lakhs


Yangon, Botataung
Contact: 09421084493
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္
Lexus 2014
 • Fuel Type - Petrol
 • Sub Brand -
 • Transmission - Auto
 • Kilometer - 20500
 • Posted date : 13 Jun 2017
15000 lakhs


Yangon, Lanmadaw
Contact: 2014539875570
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္
Hyundai Veloster 2014
 • Fuel Type - Petrol
 • Sub Brand - Veloster
 • Transmission - Auto
 • Kilometer - 27500
 • Posted date : 29 May 2017
14000000 lakhs


Naypyitaw District, Lewe Township
Contact: +95 1 230 5555
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္
Toyota RAV4 2014
 • Fuel Type - Petrol
 • Sub Brand - RAV4
 • Transmission - Auto
 • Kilometer - 14500
 • Posted date : 29 May 2017
14000000 lakhs


Naypyitaw District, Ottarathiri Township
Contact: +95 1 230 5555
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္
Toyota RAV4 2006
 • Fuel Type - Petrol
 • Sub Brand - RAV4
 • Transmission - Auto
 • Kilometer - 100000
 • Posted date : 16 May 2017
425 lakhs


Yangon, Botataung
Contact: 09421084493
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္
Page:1 of 1