ျပန္လည္ရွာေဖြရန္
ထုပ္လုပ္သူ
ေမာ္ဒယ္
ထုတ္လုပ္သည့္ ႏွစ္
ေရာင္းသူ
ၿမိဳ႕
ၿမိဳ႕နယ္
ေစ်းႏႈန္း
ကီလုိမီတာ
ကားပံုစံ
 • Convertible convertible
 • Hatchback hatchback
 • Light Truck light truck
 • Mini Van mini van
 • Sport Sport
 • Sedan Sedan
 • SUVs Suv
 • Luxury Luxury
 • Wagon Wagon
သယ္ယူမႈ
ကားအင္ဂ်င္
ေလာင္စာ

ေတြ႕ရွိမႈ (14) စီး

စီစဥ္ရန္
Page:1 of 2 
Toyota Harrier 2003
 • Fuel Type - Petrol
 • Sub Brand - Harrier
 • Transmission - Auto
 • Kilometer - 186200
 • Posted date : 19 Apr 2017
390 lakhs


Yangon, South Dagon
Contact: 0973122461
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္
Toyota Land Cruiser 1998
 • Fuel Type - Diesel
 • Sub Brand - Land Cruiser
 • Transmission - Auto
 • Kilometer - 200000
 • Posted date : 22 Mar 2017
400 lakhs


Yangon, Botataung
Contact: 09421084493
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္
Lexus 2008
 • Fuel Type - Petrol
 • Sub Brand -
 • Transmission - Auto
 • Kilometer - 42000
 • Posted date : 22 Mar 2017
1800 lakhs


Yangon Region, Yangon
Contact: 09421084493
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္
Toyota Land Cruiser 2007
 • Fuel Type - Petrol
 • Sub Brand - Land Cruiser
 • Transmission - Auto
 • Kilometer - 62000
 • Posted date : 21 Mar 2017
1350 lakhs


Yangon, Botataung
Contact: 09421084493
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္
Toyota RAV4 2006
 • Fuel Type - Petrol
 • Sub Brand - RAV4
 • Transmission - Auto
 • Kilometer - 100000
 • Posted date : 18 Mar 2017
430 lakhs


Yangon, Botataung
Contact: 09421084493
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္
Toyota Kluger 2003
 • Fuel Type - Petrol
 • Sub Brand - Kluger
 • Transmission - Auto
 • Kilometer - 75000
 • Posted date : 28 Aug 2016
285 lakhs


Yangon, Tamwe
Contact: 095027731
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္
Toyota Kluger 2003
 • Fuel Type - Petrol
 • Sub Brand - Kluger
 • Transmission - Auto
 • Kilometer - 80000
 • Posted date : 28 Aug 2016
250 lakhs


Yangon, Tamwe
Contact: 095027731
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္
Toyota Land Cruiser 1998
 • Fuel Type - Petrol
 • Sub Brand - Land Cruiser
 • Transmission - Auto
 • Kilometer - 0
 • Posted date : 24 Aug 2016
500 lakhs


Yangon, Yankin
Contact: 09 730 69269/09 262683405
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္
Toyota Land Cruiser 2000
 • Fuel Type - Diesel
 • Sub Brand - Land Cruiser
 • Transmission - Auto
 • Kilometer - 150000
 • Posted date : 05 Aug 2016
470 lakhs


Yangon, Yankin
Contact: 09 730 69269/09 262683405
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္
Toyota Vanguard 2007
 • Fuel Type - Petrol
 • Sub Brand - Vanguard
 • Transmission - Auto
 • Kilometer - 68000
 • Posted date : 21 Jun 2016
410 lakhs
Distinct Trading

Yangon, Mayangon
Contact: 0930101000
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္
Page:1 of 2