ျပန္လည္ရွာေဖြရန္
ထုပ္လုပ္သူ
ေမာ္ဒယ္
ထုတ္လုပ္သည့္ ႏွစ္
ေရာင္းသူ
ၿမိဳ႕
ၿမိဳ႕နယ္
ေစ်းႏႈန္း
ကီလုိမီတာ
ကားပံုစံ
 • Convertible convertible
 • Hatchback hatchback
 • Light Truck light truck
 • Mini Van mini van
 • Sport Sport
 • Sedan Sedan
 • SUVs Suv
 • Luxury Luxury
 • Wagon Wagon
သယ္ယူမႈ
ကားအင္ဂ်င္
ေလာင္စာ

ေတြ႕ရွိမႈ (4) စီး

စီစဥ္ရန္
Page:1 of 1 
Honda Fit 2013
 • Fuel Type - Petrol
 • Sub Brand - Fit
 • Transmission - Auto
 • Kilometer - 29000
 • Posted date : 04 Apr 2017
203 lakhs


Yangon, Botataung
Contact: 09421084493
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္
Honda Fit 2013
 • Fuel Type - Petrol
 • Sub Brand - Fit
 • Transmission - Auto
 • Kilometer - 28000
 • Posted date : 18 Mar 2017
200 lakhs


Yangon, Botataung
Contact: 09421084493
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္
Aston Martin 1996
 • Fuel Type - Diesel
 • Sub Brand -
 • Transmission - Auto
 • Kilometer - 1231
 • Posted date : 29 Nov 2016
123121312 lakhs


Chin State, Falam District
Contact: 089123123213
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္
CAT 2013
 • Fuel Type - CNG
 • Sub Brand -
 • Transmission - Auto
 • Kilometer - 214124124
 • Posted date : 28 Nov 2016
213412412 lakhs
sdsadasdasdasd

Kayah State, Loikaw District
Contact: 324234234234
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္
Page:1 of 1