ျပန္လည္ရွာေဖြရန္
ထုပ္လုပ္သူ
ေမာ္ဒယ္
ထုတ္လုပ္သည့္ ႏွစ္
ေရာင္းသူ
ၿမိဳ႕
ၿမိဳ႕နယ္
ေစ်းႏႈန္း
ကီလုိမီတာ
ကားပံုစံ
 • Convertible convertible
 • Hatchback hatchback
 • Light Truck light truck
 • Mini Van mini van
 • Sport Sport
 • Sedan Sedan
 • SUVs Suv
 • Luxury Luxury
 • Wagon Wagon
သယ္ယူမႈ
ကားအင္ဂ်င္
ေလာင္စာ

ေတြ႕ရွိမႈ (56) စီး

စီစဥ္ရန္
Page:1 of 6 
Honda Acty Truck 2010
 • Fuel Type - Petrol
 • Sub Brand - Acty Truck
 • Transmission - Auto
 • Kilometer - 56000
 • Posted date : 19 Jan 2017
92 lakhs


Yangon, Tamwe
Contact: 09785092771
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္
Toyota Caldina 2001
 • Fuel Type - Petrol
 • Sub Brand - Caldina
 • Transmission - Auto
 • Kilometer - 140000
 • Posted date : 01 Jan 2017
165 lakhs


Yangon, Mingala Taungnyunt
Contact: 0943024356
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္
Aston Martin 1996
 • Fuel Type - Diesel
 • Sub Brand -
 • Transmission - Auto
 • Kilometer - 1231
 • Posted date : 29 Nov 2016
123121312 lakhs


Chin State, Falam District
Contact: 089123123213
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္
Bentley 2014
 • Fuel Type - Petrol
 • Sub Brand -
 • Transmission - Manual
 • Kilometer - 123123
 • Posted date : 29 Nov 2016
123121312 lakhs


Magway Region, Magway District
Contact: 089123123213
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္
Toyota Crown 2001
 • Fuel Type - Petrol
 • Sub Brand - Crown
 • Transmission - Auto
 • Kilometer - 100000
 • Posted date : 28 Nov 2016
187 lakhs


Yangon, Tamwe
Contact: 09797562010
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္
CAT 2013
 • Fuel Type - CNG
 • Sub Brand -
 • Transmission - Auto
 • Kilometer - 214124124
 • Posted date : 28 Nov 2016
213412412 lakhs
sdsadasdasdasd

Kayah State, Loikaw District
Contact: 324234234234
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္
BMW 3 Series 2014
 • Fuel Type - Petrol
 • Sub Brand - 3 Series
 • Transmission - Auto
 • Kilometer - 1
 • Posted date : 22 Nov 2016
1213131 lakhs


Yangon, Mingaladon
Contact: 081928121321
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္
Toyota Alphard 2003
 • Fuel Type - Petrol
 • Sub Brand - Alphard
 • Transmission - Auto
 • Kilometer - 90000
 • Posted date : 15 Nov 2016
300 lakhs


Yangon, Mayangon
Contact: 09796772730
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္
Toyota Hilux Surf 2004
 • Fuel Type - Petrol
 • Sub Brand - Hilux Surf
 • Transmission - Auto
 • Kilometer - 90000
 • Posted date : 01 Nov 2016
359 lakhs


Yangon, Kyauk Ta tar
Contact: 09420313767
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္
Mazda Demio 2012
 • Fuel Type - Petrol
 • Sub Brand - Demio
 • Transmission - Auto
 • Kilometer - 37000
 • Posted date : 24 Oct 2016
129 lakhs


Naypyitaw District, Zabuthiri Township
Contact: 09250801439
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္
Page:1 of 6