ျပန္လည္ရွာေဖြရန္
ထုပ္လုပ္သူ
ေမာ္ဒယ္
ထုတ္လုပ္သည့္ ႏွစ္
ေရာင္းသူ
ၿမိဳ႕
ၿမိဳ႕နယ္
ေစ်းႏႈန္း
ကီလုိမီတာ
ကားပံုစံ
 • Convertible convertible
 • Hatchback hatchback
 • Light Truck light truck
 • Mini Van mini van
 • Sport Sport
 • Sedan Sedan
 • SUVs Suv
 • Luxury Luxury
 • Wagon Wagon
သယ္ယူမႈ
ကားအင္ဂ်င္
ေလာင္စာ

ေတြ႕ရွိမႈ (62) စီး

စီစဥ္ရန္
Page:1 of 7 
Toyota Land Cruiser 1998
 • Fuel Type - Diesel
 • Sub Brand - Land Cruiser
 • Transmission - Auto
 • Kilometer - 200000
 • Posted date : 22 Mar 2017
400 lakhs


Yangon, Botataung
Contact: 09421084493
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္
Lexus 2008
 • Fuel Type - Petrol
 • Sub Brand -
 • Transmission - Auto
 • Kilometer - 42000
 • Posted date : 22 Mar 2017
1800 lakhs


Yangon Region, Yangon
Contact: 09421084493
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္
Toyota Probox 2011
 • Fuel Type - Petrol
 • Sub Brand - Probox
 • Transmission - Auto
 • Kilometer - 130000
 • Posted date : 22 Mar 2017
148 lakhs


Yangon, Botataung
Contact: 09421084493
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္
Toyota Probox 2011
 • Fuel Type - Petrol
 • Sub Brand - Probox
 • Transmission - Auto
 • Kilometer - 84000
 • Posted date : 22 Mar 2017
150 lakhs


Yangon, Botataung
Contact: 09421084493
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္
Toyota Land Cruiser 2007
 • Fuel Type - Petrol
 • Sub Brand - Land Cruiser
 • Transmission - Auto
 • Kilometer - 62000
 • Posted date : 21 Mar 2017
1350 lakhs


Yangon, Botataung
Contact: 09421084493
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္
Honda Fit 2013
 • Fuel Type - Petrol
 • Sub Brand - Fit
 • Transmission - Auto
 • Kilometer - 28000
 • Posted date : 18 Mar 2017
195 lakhs


Yangon, Botataung
Contact: 09421084493
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္
Honda Fit 2014
 • Fuel Type - Petrol
 • Sub Brand - Fit
 • Transmission - Auto
 • Kilometer - 33000
 • Posted date : 18 Mar 2017
215 lakhs


Yangon, Botataung
Contact: 09421084493
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္
Honda Fit 2014
 • Fuel Type - Petrol
 • Sub Brand - Fit
 • Transmission - Auto
 • Kilometer - 55000
 • Posted date : 18 Mar 2017
215 lakhs


Yangon, Botataung
Contact: 09421084493
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္
Toyota RAV4 2006
 • Fuel Type - Petrol
 • Sub Brand - RAV4
 • Transmission - Auto
 • Kilometer - 100000
 • Posted date : 18 Mar 2017
430 lakhs


Yangon, Botataung
Contact: 09421084493
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္
Honda Fit 2011
 • Fuel Type - Petrol
 • Sub Brand - Fit
 • Transmission - Auto
 • Kilometer - 49000
 • Posted date : 17 Mar 2017
157 lakhs


Yangon, Botataung
Contact: 09421084493
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္
Page:1 of 7