သႀကၤန္အတြင္း ယာဥ္စီးခ ပိုေတာင္းပါက ထိေရာက္စြာအေရးယူမည္

သႀကၤန္ရက္မ်ားအတြင္း ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ေျပးဆြဲလ်က္ရွိေသာ ခရီးသည္ ယာဥ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားကုိ ယာဥ္စီးခပိုမိုေတာင္းခံပါက ထိေရာက္စြာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး ယာဥ္စည္း ကမ္းထိန္းသိမ္း ေရးႏွင့္ ႀကီးၾကပ္မႈဗဟိုေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

''ျပည္သူမ်ား သြားလာမႈအဆင္ ေျပေခ်ာေမြ႕ေစဖို႔ သႀကၤန္ရက္မ်ား အတြင္းမွာ ခရီးသည္ယာဥ္လိုင္းမ်ားတုိးခ်ဲ႕ေျပးဆြဲေပးႏုိင္ဖို႔ စီစဥ္ထားပါ တယ္။ သႀကၤန္ရက္မ်ားအတြင္း အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ယာဥ္စီးခ ပိုမိုေတာင္းခံတဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြ ကို ထိေရာက္စြာအေရးယူေဆာင္ ရြက္သြားမွာျဖစ္ ပါတယ္''ဟု အဆုိပါ တာဝန္ရွိသူက ေျပာၾကားသည္။

မထသ(ဗဟို) အေနျဖင့္ သႀကၤန္ ရက္မ်ားအတြင္း ယာဥ္စီးခ ပိုမို ေတာင္းခံျခင္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား စနစ္တက် ေျပးဆြဲႏုိင္ေရး၊ စည္းကမ္း မဲ့ယာဥ္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္အေရးယူ ႏုိင္ေရးတုိ႔အတြက္ အဖဲြ႕မ်ားဖဲြ႕စည္း ေဆာင္ရြက္သြားရန္စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။

အဆုိပါအဖဲြ႕မ်ားအေနျဖင့္ ယာဥ္ ေမာင္းမ်ား အရက္ေသစာမ်ား ေသာက္စား မူးယစ္ေမာင္းႏွင္ျခင္း ရွိမရွိကို အဓိကထားစစ္ေဆးၾကပ္ မတ္သြားမည္ဟု ဆိုသည္။ မူးယစ္ေသာက္စားယာဥ္ေမာင္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ေနာက္ ဆက္တြဲအက်ဳိးဆက္မ်ားအျဖစ္ ယာဥ္ မေတာ္တဆမႈမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္း၊ ခုိက္ ရန္ေဒါသျဖစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္မ.ထ.သ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင့္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ယမန္ႏွစ္သႀကၤန္ ကာလအတြင္းသတိေပးၾကပ္မတ္မႈ မ်ားၾကားကပင္ ေသာက္စားမူးယစ္ ေမာင္းႏွင္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ဆဲယာဥ္အို ယာဥ္ေဟာင္းမ်ားအသုံးျပဳေမာင္းႏွင္ ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ မ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။

ခရီးသည္တင္ ဘတ္စ္ကားမ်ား အေနျဖင့္လည္း ယာဥ္ေပၚတြင္ ခရီး သည္စီးနင္းလိုက္ပါႏိုင္မႈအေပၚ မူ တည္ၿပီး ယာဥ္စီးခမ်ားကိုေငြက်ပ္ ၅ဝဝ မွ ၁ဝဝဝ အထိတိုးေတာင္းေန ၾက၍ မျဖစ္မေနလုပ္ငန္းခြင္သြား ေရာက္ၾကရ သူမ်ားအတြက္ သြားလာ ေရး အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ၾကဳံေတြ႕ေနရ ေၾကာင္း သိရသည္။

Credit : MOI Webportal Myanmar
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar